Տվյալակենտրոնացված գործարարական գործադրի ծրագրավորում

Երբ խոսքը վերաբերվում է հարմարեցրած գործարարական ծրագրերին, գրեթե բոլոր գործադիրները տվյալակենտրոնացված գործադիրներ են։

Հոսքագծորեն ծրագրավորվող տվյալակենտրոնացված գործարարական գործադիրների պահանջարկը բավարարելու համար Microsoft-ը ներկայացրել է Visual Studio LightSwitch-ը։

LightSwitch գործադիրները օգտագործում են .NET տեխնոլոգիական շարքը՝ փաթեթավորելով այն վերացական շերտով լավարկված տվյալների կառավարման և սպասարկման համար։

Մենք առաջարկում ենք գործարարական գործադիրների ծրագրավորում LightSwitch-ի միջոցով Ձեր գործի համար։ Սպասառուի կողմի ընտրությունը թողնվում է Ձեր հայեցողությանը։ Դուք կարող եք ընտրել, որպեսզի սպասառուի կողմը լինի վեբ, աշխատասեղանային կամ երկուսը միասին։

Bitcoin accepted here