Կոնսիերժ

Սպասառու

Սպասառուի գործադիրը Վինդոուզ աշխատասեղանային գործադիր էր, որը տրամադրում էր օգտագործողի միջերես ծառայության համար։ Այն ներառում էր երկու հիմնական բաղադրիչներ։ Առաջին խնդիրը կառավարման համակարգն էր (պարզ, նման Microsoft Outlook խնդիրներին)։ Երկրորդը գործարար տեղեկատու էր։ Այն նաև հնարավորություն էր տալիս օգտագործողի գրանցման, իսկության ստուգման, իրավունքների կառավարման և արտադրողականության հաշվետվությունների ստացում։

Ծառայություն

Սպասարկչի կողմում կար Վինդոուզ ծառայություն, որը աշխատացնում է WCF ծառայություն: Ծառայությունը օգտագործում է երկակի կանչի համակարգ (երկկողմանի կապ սպասարկչի և սպասառուի միջև)։ Որպես տվյալների հենքեր օգտագործվում էր Firebird-ը։

Մանրամասներ

 Վերջին թողարկում
 11 մայիսի, 2012
 Տարբերակ 1.1.0.0

 Սկզբնական թողարկում
 7 նոյեմբերի, 2011
 Տարբերակ 0.1.0.0

 Հասանելի է մեկ լեզվով
 Հայերեն

 Օժանդակվում է
 Ոչ

 Կարգավիճակ
 Դադարեցված

 Ծրագրային կոդի մոդել
 Փակ կոդ

 Ասպարեզ
 Աշխատասեղանային գործադիր
 Ծառայությունա-կողմնորոշված գործադիր
 Windows Ծառայություն