BleepMe

Գտիր նոր ընկերներ BitTorrent Bleep-ի միջոցով: Քո հաղորդագրությունները պատկանում էն քեզ: Ոչ ոք չի կարող գրաքննել, ֆիլտրել, արգելափակել կամ միջամտել միջեւ Ձեր և Ձեր ընկերների զրուցին:

 Այցելել

Մանրամասներ

 Կայք
www.bleepme.org

 Վերջին թողարկում
 17 մարտի, 2015
 Տարբերակ 1.1.0.0

 Սկզբնական թողարկում
 27 հունվարի, 2015
 Տարբերակ 1.0.0.0

 Հասանելի է մեկ լեզվով
 Անգլերեն

 Օժանդակվում է
 Այո

 Կարգավիճակ
 Արդի

 Ծրագրային կոդի մոդել
 Փակ կոդ

 Ասպարեզ
 Վեբ գործադիր
 Որոնիչի լավարկում